Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

Regional riktlinje för TLA har tagits fram i samverkan med KAAK och finns nu på Vårdgivare Skånes hemsida.

Läs mer... (vardgivare.se)

 

Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL, med fokus på olika förbättringsområden.

Läs mer...

 

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården 24-25 september Delkurs 1

Läs mer...

 

Spirometri Introduktion den 19 sept

Läs mer...

 
Knappar: 

Kunskapsbanken

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
maj 2019 på 
Vardgivare Skane

 

ALLISS intresseförening

ALLISS höstmöte 25 okt Läs mer...

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.