Här är du:

Forskning

På sidan kan ni se de forskningsprojekt som AKC syd ingår i eller samarbetar inom. Här finns även kortare presentationer om forskning och rapporter inom allergologi.

 

Forskning inom Medicinska fakulteten och SUS

Läs om forskningsstudier om att ta fram en mer målinriktad behandling för patienter med astma, som bedrivs av Leif Bjermer och Kliniska vetenskaper, Lund - artikel från Medicinska fakultetens hemsida 2014-10-22.
Läs mer...

 

Två intressanta disputationer 

Kerstin Romberg: ” Every Breath you take, every Move you make;  Studies on Asthma and Sport in Adolescent”
Huvudhandledare: professor Leif Bjermer, Fakultetsopponent: professor André Moreira, Porto, Ordförande vid disputationen: Professor Claes-Göran Löfdahl

Läs mer ...

Hampus Kiotseridis: The voice of the patient. Aspects of Patient reported outcomes in respiratory allergic disease, with special focus on health related quality of life”

Huvudhandledare: docent Alf Tunsäter, Fakultetsopponent: professor Karin Löderup Carlsen, Oslo, Ordförande vid disputationen: docent Morgan Andersson

 

Forskning inom allergologi i Lund

Prövningsenheten – presentation av prövningsenheten för astma, KOL och respiratorisk allergi - The Clinical Trial Research Unit for for asthma, COPD and respiratory allergy (TCU)

Livskvalitet – barn – studie om livskvalité hos barn med pollenallergi

Allergiteam i PV - studie om vilka kompetenser som bör finnas för att på bästa sätt ta hand om patienter med allergi inom primärvård

ABISS studien – studie om förekomsten av allergiska sjukdomar hos allergibarn i Södra sjukvårdsregionen

Forskning och rön - här finns samlat korta notiser om forskning och rapporter om astma och allergologi

 

Anslagstavla

www.minönskansstad.se kan alla vara med och stötta allergiforskningen och extra forskningsinsatser kommer att göras inom det område som fått flest donationer, till exempel pollen- eller pälsdjursallergi.