Här är du:

Forskning

Här finns kortare presentationer om forskning och rapporter inom allergologi.

www.copsac.com Klinisk forskningsenhet om barnastma, University of Copenhagen

Två intressanta disputationer 

Kerstin Romberg: ” Every Breath you take, every Move you make;  Studies on Asthma and Sport in Adolescent”
Huvudhandledare: professor Leif Bjermer, Fakultetsopponent: professor André Moreira, Porto, Ordförande vid disputationen: Professor Claes-Göran Löfdahl

Läs mer ...

Hampus Kiotseridis: The voice of the patient. Aspects of Patient reported outcomes in respiratory allergic disease, with special focus on health related quality of life”

Huvudhandledare: docent Alf Tunsäter, Fakultetsopponent: professor Karin Löderup Carlsen, Oslo, Ordförande vid disputationen: docent Morgan Andersson