Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Livskvalitet hos barn med pollenallergi - LILA

Hampus Kiotseridis, barnallergolog hos Allergikompetenscentrum, studerar livskvalité hos barn med pollenallergi.

För att mäta livskvalitén arbetar Hampus Kiotseridis med ett formulär för barn med allergiska symtom och hur det påverkar deras liv. Formuläret förkortas LILA vilket står för Livskvalitet vid luftvägsallergi.

Han har översatt och validerat ett engelskt formulär. Definitionen livskvalité utgår från WHO:s definition av ”health”. Det går att ladda ner som PDF på sidan Kliniska verktyg - För professionen, under rubriken Rinokonjunktivit. 

Blankett LILA

I studien ingick barn med både rinokonjungtivitet och astma. Barnen hade enbart gräsallergi och eventuellt även gråbo, men inte björkpollenallergi. Totalt har 89 barn av 98 har följt studien. Genom formuläret LILA mättes barnens livskvalité både före pollensäsongen och efteråt. De fick dessutom fyllda i VAS-skalor på uppskattat symtom (Visuell Analog Skala).

- När de fyllde i formuläret i väntrummet blev det nästan som en anamnes, säger Hampus. "Det sjukdomsbeteende som de grundlägger som barn tar de med sig som vuxna. Därför är det viktigt att det blir så bra som möjligt för deras livskvalité."

Hampus Kiotseridis disputerade på sin studie 2013 i Lund. Länk till avhandling inom Lunds univeristets publikationer