Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Astma och elitidrottande ungdom

simmare i simhall

Astma och fysiskt och psykiskt välbefinnande hos elitidrottare

Idrott räknas som en positiv faktor som främjar hälsan, men kan även vara en riskfaktor. Träning på elitnivå ökar risken att bli allergisk eller insjukna i astma, men det hänger samman med vilken typ av träning som utförs och i vilken miljö. Ett exempel är rapporter om ökad risk att utveckla astma hos simmare som utsätts för kloramin i simbassänger.

Ansträngningsastma, det vill säga astmabesvär i anslutning till ansträngning, är ofta det mest besvärande symptomet hos idrottande ungdomar. Diagnosen är inte alltid lätt att ställa och den kan också sättas på felaktiga grunder.

Syftet med Kerstin Rombergs studie var att jämföra förekomsten av astma och luftvägssymtom bland blivande elitsimmare och tennisspelare. Studien har även sett vilka diagnostiska metoder som kan användas, om det fanns könsskillnader och hur fysisk aktivitet påverkade livsstil och välbefinnande. 

Studien bygger därför på en undersökning av förekomsten av astma bland 101 unga elitsimmare. Dessa jämfördes med en kontrollgrupp på 1628 ungdomar i samma ålder och inom andra idrotter som har olika grader av fysisk aktivitet.

 

Astma är vanligt hos elitsimmare

Elitsimmare hade signifikant mer astmasymtom och hade mer diagnostiserad astma. Regelbunden astmamedicinering var också vanligare hos simmare än hos kontrollgruppen. 

Resultaten relaterades även till idrottarnas livsstilsfaktorer, såsom deras psykiska och fysiska välbefinnande.

Trots den höga astma förekomst, beskrivs ändå simmare som fysiskt och psykiskt friskare än ungdomarna i kontrollgruppen och simmarna hade också en sundare livsstil.

 

Åtgärder som föreslås

Det behövs bättre kontroll över de miljöer och träningslokaler där barn och unga vuxna som idrottar tillbringar stora delar av sin lediga tid.

 

bild på luftmätning i simhall

Kerstin Romberg, doktorand vid Avdelning för lungmedicin och allergologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, samt allmänläkarspecialist vid Näsets läkargrupp och Allergikompetenscentrum.

Disputationen hölls den 13 december 2013 i Lund.

” Every Breath you take, every Move you make;  Studies on Asthma and Sport in Adolescent”

Huvudhandledare: professor Leif Bjermer, Fakultetsopponent: professor André Moreira, Porto, Ordförande vid disputationen: Professor Claes-Göran Löfdahl

Länk till Lunds universitets Forskningsportal om studien