Här är du:

Fortbildning

I vår uppgift som ett Kunskapscentrum arbetar vi med kunskapsöverföring och fortbildning till personal, vilka i sitt arbete på olika sätt tar hand om barn, ungdomar och vuxna med lungmedicinska och allergologiska besvär.
 
Vi har genom vårt nätverk, både inom den offentliga som den privata hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning vid Medicinska fakulteten, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i kurserna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller. 
 

Kalender

19
Sep
Spirometri Intro
En förberedande halvdag inför ditt Spirometrikörkort för er som har lite eller ingen erfarenhet.
19
Sep
Spirometri Teknik
En halvdag om teknik & praktiskt utförande av spirometrier för olegitimerad personal.
24
Sep
Astma, allergi och KOL för läkare i primärvård
Delkurs 1: KOL i primärvård - KOL
24
Okt
Fortbildning för undersköterskor
En halvdag för undersköterskor som vill lära sig mer om allergi, astma och KOL.
5
Nov
Nätverksträff
Fortbildning för nätverket astma, allergi och KOL-sjuksköterskor i Region Skåne och Blekinge.
7
Nov
Spirometrikörkort
En tvådagars teamutbildning med syfte att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar.
12
Nov
Astma, allergi och KOL för läkare i primärvård
Delkurs 2: Astma och allergisk rinokonjunktivit
3
Dec
Spirometri Intro
En förberedande halvdag inför ditt Spirometrikörkort för er som har lite eller ingen erfarenhet.
10
Dec
Spirometrikörkort
En tvådagars teamutbildning med syfte att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar.