Här är du:

Fortbildning

I vår uppgift som ett Kunskapscentrum arbetar vi med kunskapsöverföring och fortbildning till personal, vilka i sitt arbete på olika sätt tar hand om barn, ungdomar och vuxna med lungmedicinska och allergologiska besvär.
 
Vi har genom vårt nätverk, både inom den offentliga som den privata hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning vid Medicinska fakulteten, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i kurserna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller. 
 

Kalender

29
Jan
Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården - Delkurs 3
Födoämnes- och läkemedelsallergier, hudsjukdomar, anafylaxi och miljö/yrkesmedicin
5
Feb
Spirometri tolkning
För de med aktuella kunskaper som arbetar med spirometrier regelbundet & har baskunskap i tolkning
7
Feb
Spirometri Intro
En förberedande eftermiddag inför ditt Spirometrikörkort för er som har lite eller ingen erfarenhet.
26
Feb
Nätverksträff - tillfälle 1
Fortbildning för nätverket astma, allergi och KOL sjuksköterskor i Region Skåne och Blekinge.
27
Feb
Nätverksträff - tillfälle 2
Fortbildning för nätverket astma, allergi och KOL sjuksköterskor i Region Skåne och Blekinge.
14
Mar
Fortbildning för undersköterskor
En dag för undersköterskor som vill lära sig mer om allergi, astma och KOL.
27
Mar
Fysioterapidagar med inriktning astma och KOL
Två dagar om astma och KOL inom primärvård
2
Apr
Allergi & Astma
Halvdagar med kunskap vid pollensäsongen för primärvård
4
Apr
Spirometri Intro
En förberedande eftermiddag inför ditt Spirometrikörkort för er som har lite eller ingen erfarenhet.
9
Apr
Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården - Delkurs 4
Två dagar om restriktiva lungsjukdomar, lungcancer, infektioner inklusive TBC