Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

SK-kurs: Allergisjukdomar för barn och vuxna

Unpublished

SK-kursen "Allergisjukdomar hos barn och vuxna" ska ge en grundläggande översikt över allergologi inom barn-, ungdoms- och vuxenmedicin inom både primär- och specialistvård.

Kursen är avslutad, nästa tillfälle 12-15 okt 2020

 

Kursupplägg

Förberedande innan kursstart

Alla deltagare ska ta med sig ett patientfall som ni kan presentera. OBS! Vi önskar innan kursstart få in en kort sammanfattning på 1-2 sidor eller 1-2 PowerPoint bilder så att vi vet under vilken dag det passar in under.

Välj ett fall som är lämpligt att diskutera, till exempel ett fall där ni vill få råd och synpunkter på vidare handläggning eller ett fall som övriga deltagare kan lära sig något av. Ni får sedan presentera fallet muntligen med hjälp av PowerPoint.

 

Tider

Vi startar med samling måndag, kl. 11.00 på Skånes universitetssjukhus i Lund (SUS). Avslutning beräknas bli torsdag lite efter kl. 15.00. Det kommer att vara program fram till ca 17.30 varje dag. Tisdagskväll är det inplanerat en kvällsaktivitet.

Lokaler

Föreläsningssalarna ligger på Kioskgatan 21 (F01) och på grund av Lunds nya spårvägsarbetet påverkas infartsvägar till sjukhusområdet. Kioskgatan 21 ligger nära Allhelgonakyrkan med ingång från Getingevägen 2. Getingevägen är sängd för biltrafik. Buss hållplatsen heter ”Universitetssjukhuset” och är ca 10 min gång. 

Tisdag eftermiddag kommer ”hands-on” momentet vara i ÖNHs lokaler vid Lasarettsgatan 15 alt. 19.
 

Karta med alternativa gångvägar om Getingegatan 2 är avstängd pga spårvägsarbete.

 

Välkommen till vår utbildning i en spännande studentstad!

 

Kontakt

Kursledare: Cecilia Ahlström-Emanuelsson, överläkare Öron-näsa-hals-kliniken, Skånes universitetssjukhus (SUS)
Kurssekreterare och kommunikatör: Marianne Person, tel: 0766 48 68 07
Administratör: Bibbi Persson, bibbi.bm.persson@skane.se, tel: 046-17 56 14

Kunskapscentrum Allergi-Astma-KOL (KAAK),  Skånes universitetssjukhus (SUS), Lasarettsgatan 7, 22185 Lund

 

Kursinformation

Kurstillfälle är 14 - 17 oktober 2019. Kursnummer: 19.1.07.1. Läs mer om Socialstyrelsens beskrivning av SK-kurs Allergisjukdomar för barn och vuxna (Socialstyrelsen.se)

Ansökan sker via Socialstyrelsen. För mer information om gällande Ansöknings- och antagningsregler (PDF Socialstyrelsen.se) Reserver kallas kontinuerligt enligt turordningslistan. 

 

Målgruppen är i huvudsak blivande barn- och vuxenallergologer, men även andra specialiteter som önskar en något bredare allergologisk kunskap. SK-kurserna är riktade till läkare under deras specialisttjänstgöring (ST).

lsättningen är att ge en grundläggande patofysiologisk förståelse av allergologi som en systemisk sjukdom med olika organmanifestationer. Speciell tonvikt kommer att läggas på klinisk tillämpning av basala kunskaper, fram för allt fördelningen och samarbetet mellan primär- och specialistvård.

Det kommer att ges både teoretisk samt praktisk utbildning i olika diagnostiska och behandlingsmässiga tekniker. Specifika områden som kommer att beröras är anafylaxi, luftvägsallergi, födoämnes- och läkemedelsallergi samt yrkes- och hudallergi.

Antagningsprocessen för kursen

Socialstyrelsen ansvarar för de statligt finansierade SK-kurserna (specialistkompetenskurser) för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Ansökningsperioden stänger den 1 maj för SK-kurser som går under höstterminer.

Socialstyrelsen skickar i början av juni ett första antagningsbesked till er som har ansökt till höstens SK-kurs. Ni får logga in i systemet och aktivt tacka ja till er plats för att få behålla den. Hör av er till Socialstyrelsen om ni har frågor kring antagningsbeskeden. Information om ansökan till kurser och kurskatalog finns på deras hemsida SK-kurser (Socialstyrelsen.se).

Därefter sammanställer Socialstyrelsen deltagarlistan och med reserver listade i turordning. Vi på Kunskapscentrum Allergi-Astma-KOL (KAAK) kommer därefter att ta in reserver i turordning efter listan. Vi mejlar då en förfrågan i slutet av juni om du önskar tacka ja till en reservplats. Det är viktigt att din mejladress på antagningslisorna då stämmer.

KAAK svarar på frågor om uppdaterad deltagarlista, reservplatser och praktiska frågor om lokal, etc. Om du inte kan delta på kursen är det viktigt att du meddelar oss på KAAK, eftersom det är stor efterfråga på kursplatserna. Vi kontaktar därefter i turordning de som står på reservplats.