Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Spirometri: Tolkning

Unpublished

En eftermiddag som vänder sig till dig som har gått Spirometrikörkortet.

Utbildningstillfället är till för personal som arbetar med spirometrier regelbundet, har aktuella kunskaper och baskunskaper i tolkning. Om det är mer än 5 år sedan du har gått Spirometrikörkortet och/eller inte arbetar med Spirometrier regelbundet rekommenderas det att man går om Spirometrikörkortet. 

 

bild spirometrikörkort kursintyg

När och var: Kursen hålls en gång om året, vanligtvis i början utav vårterminen i februari. Utbildningsort är Lund.

Målgrupp: Legitimerad personal som har gått kurs i spirometri och erhållit ett Spirometrikörkort, har aktuella baskunskaper i tolkning och regelbundet arbetar med spirometrier.

Syftet med seminariet är att ge fördjupad kunskap om spirometritolkning. Utifrån deltagarnas egna spirometrikurvor görs gemensamma tolkningar genom diskussion. Det är obligatoriskt att bidra med 1 spirometri inkl anamnes för tolkning. 

Föreläsare är Ulrika Berg, astma, allergi, KOL-sjuksköterska, KAAK samt Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp i Höllviken.

 

Kurstillfällen publiceras i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender

UTBILDNINGSKALENDER FILTRERAD PÅ KURSER INOM ALLERGI, ASTMA, KOL