Här är du:

Fortbilding för undersköterskor

Vill du veta mer om allergi, astma och KOL?

En fortbildningsdag med två tillfällen som vänder sig till undersköterskor som kommer i kontakt med patienter som har allergi, astma och/eller KOL.

 

När och var: Kursen hålls för första gången i slutet av vårterminen 2018 och sedan under höstterminen 2018.

Målgrupp:  Undersköterskor inom primärvården eller om du vill lära dig mer om sjukdomgrupperna. 

Syftet med fortbildningsdagen är att ge fördjupad kunskap om sjukdomarna och besvara frågor som

  • Vad är astma/allergi/KOL?
  • Vad visar proverna och varför tar man dem?
  • Vad händer vid en försämring?
  • Hur behandlar man allergi/astma/KOL?

Föreläsare är Ulrika Berg och Benita Björk astma, allergi, KOL-sjuksköterskor på KAAK.