Här är du:

Allergi & Astma dagen

Våra halvdagar med kunskap vid pollensäsongen

Allergi och astma för primärvård

 

KAAK arrangerar årligen en allergidag för personalgrupper som kommer i kontakt med patienter med allergier och annan överkänslighet. 

Dagen är uppdelad för olika personalgrupper med en övergripande information om allergi och astma under förmiddagen och på eftermiddagen ges en mer specialiserad kunskap inom området.

Målgrupper

Allmän nivå:
Förmiddagen ägnas åt allergifrågor för personal som arbetar med telefonrådgivning, mödrahälsovård, barnhälsovård, triage och annan intresserad personal.

Gå till anmälan för Allergi och Astmadagen 2019 - Allmän inriktning.

 

Avancerad nivå:
Eftermiddagen innehåller nyheter inom allergi och astma hos barn och vuxna för specialister i allmänmedicin och sjuksköterskor med specialkompetens inom primärvård.

Gå till anmälan för Allergi och Astmadagen 2019 - Avancerad inriktning