Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allergi & Astma dagen

Unpublished

Våra halvdagar med kunskap vid pollensäsongen

Allergi och astma för primärvård

 

KAAK arrangerar under våren en allergidag för personalgrupper som kommer i kontakt med patienter med allergier och annan överkänslighet. 

Dagen är uppdelad för olika personalgrupper med en övergripande information om allergi och astma under förmiddagen och på eftermiddagen ges en mer specialiserad kunskap inom området.

Målgrupper

Allmän nivå:
Förmiddagen ägnas åt allergifrågor för personal som arbetar med telefonrådgivning, mödrahälsovård, barnhälsovård, triage och annan intresserad personal.

Avancerad nivå:
Eftermiddagen innehåller nyheter inom allergi och astma hos barn och vuxna för specialister i allmänmedicin och sjuksköterskor med specialkompetens inom primärvård.

 

Kurstillfällen publiceras i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender

UTBILDNINGSKALENDER FILTRERAD PÅ KURSER INOM ALLERGI, ASTMA, KOL