Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Fysioterapidagar med inriktning astma och KOL

Unpublished

Bild över redskap

Du som fysioterapeut har en viktig roll i astma/KOL-teamen på vårdcentralerna. Kursen vill ge en uppdatering av kunskap och att ge inspiration till ytterligare utveckling av verksamheten på enheterna.

Representanter från ASTA, NAAKA samt Fysioterapeuterna har utifrån Socialstyrelsens högst prioriterade åtgärder gjort beräkningar på tidsåtgång för en astma/KOL-mottagning. För astma/KOL-ansvarig fysioterapeut motsvarar det 1,3 timmar/vecka/1 000 listade patienter.

Nytt för 2020 är fysioterapeutens mottagning, verksamhets- och dokumentationsstöd.

Professor och fysioterapeut Margareta Emtner från Uppsala är inbjuden att föreläsa.

Målgrupp är fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvården, som önskar fördjupade kunskaper inom områdena astma och KOL.

Preliminärt program

  • Effekter på interventioner med fokus på rehabilitering
  • Behandling av astma/KOL ur ett fysioterapeutiskt perspektiv
  • KOL-skola
  • Fysisk aktivitet vid astma & KOL
  • Fysioterapeutens mottagning – verksamhets-och dokumentationsstöd (nytt för 2020)

Intyg för deltagare som går båda dagarna utfärdas av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL, Region Skåne.

Kursansvarig är Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL.

Vid frågor om kursupplägg kontakta Ulrika Berg. Vid frågor om anmälan kontakta Bibbi Persson, e-post: Bibbi.bm.persson@skane.se, tel: 046-175614.

 

Anmälan görs på Vårdgivare Skånes Utbildningsportal se länk Fysioterapidagarn-Astma-KOL