Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Spirometri Introduktion

Unpublished

 En förberedande teoretisk fortbildning som grund inför ditt Nationella  spirometrikörkort. 

Kursen arrangeras 1-2 gånger per termin.

 

Syftet med en förberedande kurs om lungfunktionsmätningar är att ge grundläggande teoretiska förkunskaper inom spirometri.

Det är en introduktionskurs för dem som inte har någon eller liten kunskap kring spirometri. Kursen ska ge en basal förberedelse inför att ta ett Nationellt spirometrikörkort. 

 

Kunskap om:

  • statisk och dynamisk spirometriundersökning
  • utrustning, utförande och utvärdering.

 

Målgrupp är medarbetare som arbetar eller ska arbeta med spirometri.

Antal deltagare är max 24 och kursen kan bli fullbelagd före sista anmälningsdag.

 

Kursarrangör är Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL. Kursledare är astma, allergi, KOL-sjuksköterskorna Ulrika Berg och Benita Björk, vilka har gått handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klinisk fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Mer information hittar du på de enskilda kurstillfällenas anmälningssidor i Utbildningsportalen.

Anmälan

 UTBILDNINGSKALENDER FILTRERAD PÅ KURSER INOM ALLERGI, ASTMA, KOL