Här är du:

Spirometri Teknik - Praktisk kurs om Spirometriutförande

 

En halvdag med fokus på tekniskt utförande av lungfunktionsundersökningar för personal utan legitimation.

 

Kursen som tar plats på en eftermiddag hålls i KAAKs lokaler 1-2 gånger per termin, ofta i början av terminen och i anslutning till den förberedande teoretiska kursen Spirometri Introduktion så att man har möjlighet att gå båda samma dag. 

 

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om Spirometrier med fokus på tekniskt utförande av undersökningsmetoden för att kunna komma igång med egna Spirometriundersökningar.

Denna kurs är framttagen för personal som inte är legitimerad, exempelvis undersköterskor, som ska utföra Spirometriundersökningar som en del av astma/KOL-teamet på sin arbetsplats. Kursen är ett bra komplement till Spirometri Introduktion där fokus ligger på teoretisk kunskap.

 

Mål

  • Att praktiskt kunna hantera en spirometer med inställningar och kalibrering
  • att praktiskt kunna genomföra en spirometriundersökning.

 

Målgrupp är medarbetare utan legitimation som arbetar eller ska arbeta med spirometri.

Mer information hittar du på de enskilda kurstillfällenas anmälningssidor.

 

Välkomna!