Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Spirometri Teknik - Praktisk kurs om Spirometriutförande

Unpublished

 

En halvdag med fokus på tekniskt utförande av lungfunktionsundersökningar för personal utan legitimation.

Kursen som tar plats på en eftermiddag hålls i KAAKs lokaler 1-2 gånger per termin, ofta i början av terminen och i anslutning till den förberedande teoretiska kursen Spirometri Introduktion så att man har möjlighet att gå båda samma dag. 

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om Spirometrier med fokus på tekniskt utförande av undersökningsmetoden för att kunna komma igång med egna Spirometriundersökningar.

Denna kurs är framttagen för personal som inte är legitimerad, exempelvis undersköterskor, som ska utföra Spirometriundersökningar som en del av astma/KOL-teamet på sin arbetsplats. Kursen är ett bra komplement till Spirometri Introduktion där fokus ligger på teoretisk kunskap.

Mål

  • Att praktiskt kunna hantera en spirometer med inställningar och kalibrering
  • att praktiskt kunna genomföra en spirometriundersökning.

Målgrupp är medarbetare utan legitimation som arbetar eller ska arbeta med spirometri.  Tips: Vi rekommenderar att deltagare bör ha gått Spiro Introduktion  innan man deltar i Spiro Teknik. Båda kurserna ligger på samma dag för att underlätta detta.

Kursarrangör är Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL. Kursledare är astma, allergi, KOL-sjuksköterskorna Ulrika Berg och Benita Björk vilka har gått handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klinisk fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Kontakt vid frågor och avanmälan är kaak@skane.se, tel 046-175608 eller kursledare Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se, 0725 - 93 04 83.

Antal deltagare är max 24 och kursen kan bli fullbelagd före sista anmälningsdag.

Kurstillfällen publiceras i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender

UTBILDNINGSKALENDER FILTRERAD PÅ KURSER INOM ALLERGI, ASTMA, KOL