Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården

Unpublished

Fortbildningen arrangeras vid fyra tillfällen i tvådagarspass, vilket blir totalt åtta kursdagar. Du kan välja att gå på alla fyra tillfällen, men du kan också gå enstaka tvådagarspass och komplettera senare eftersom kursen ska återkomma. Vid närvaro på samtliga kurstillfällen utfärdas ett intyg.

Målgrupp

Fortbildning som riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården och även ST-läkare. Läkare inom primärvård utanför Region Skåne kan även söka.

Målsättning

Varje kurstillfälle tar upp viktiga kunskapsområden för vården av astma-, allergi- och KOL-patienter. Delkurs 1 och 2 anordnas på hösten och delkurs 3 och 4 på våren. Ta gärna med egna patientfall som du vill diskutera.

Delkurs 1: KOL i primärvård - KOL
diagnos, utredning, behandling i enlighet med Socialstyrelsens nya riktlinjer

Delkurs 2: Astma och allergisk rinokonjunktivit
hos barn och vuxna, med diagnos, utredning, behandling

Delkurs 3: Födoämnes- och läkemedelsallergi, eksem, miljö
hudsjukdomar, yrkes- och miljömedicin, förskola och anafylaxi

Delkurs 4: Andra sjukdomar i andningsorganen, AIT, mottagning
restriktiva lungsjukdomar, TBC, lungcancer, avancerad sjukvård i hemmet och om specifik immunterapi, handläggning av gravida, ansträngningsastma och mottagning.

Kursinformation

Pats: Lasarettsgatan 7 på sjukhusområdet i Lund, Skånes universitetssjukhus.
Tid: 8.30 till 16.15 samtliga dagar.
Datum

Hösten 2019
24 - 25 september Delkurs 1
12 -13 november Delkurs 2

Våren 2020

21-22 januari Delkurs 3
28-29 april Delkurs 4

 

Information och frågor

Arrangör är Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lund. Kursansvarig Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp.

För frågor om kursupplägg kontakta Kerstin Romberg, kro@nlg.nu och Ulrika.Berg@skane.se eller telefon 046-175276.

Anmälningsinformation

Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts.

Anmäla er senast en vecka före kursstart separat för varje delkurs i Utbildningsportalen på Vårdgivare Skåne.