Här är du:

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården

Detta är vår fortbildning som riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården och även ST-läkare. Läkare inom primärvård utanför Region Skåne kan även söka.

Utbildningen arrangeras vid fyra tillfällen i tvådagarspass, vilket blir totalt åtta kursdagar. Du kan välja att gå på alla fyra tillfällen, men du kan också gå enstaka tvådagarspass och komplettera senare eftersom kursen ska återkomma. Vid närvaro på samtliga kurstillfällen utfärdas ett intyg.

Varje kurstillfälle tar upp viktiga kunskapsområden för vården av astma-, allergi- och KOL-patienter. Delkurs 1 och 2 blir på hösten och delkurs 3 och 4 på våren.

Delkurs 1: KOL i primärvård - KOL, diagnos, utredning, behandling i enlighet med Socialstyrelsens nya riktlinjer

Delkurs 2: Astma och allergisk rinokonjunktivit - hos barn och vuxna, med diagnos, utredning, behandling

Delkurs 3 : Födoämnes- och läkemedelsallergi, eksem, miljö - hudsjukdomar, yrkes- och miljömedicin, förskola och anafylaxi

Delkurs 4: Andra sjukdomar i andningsorganen, AIT, mottagning, restriktiva lungsjukdomar, TBC, lungcancer, avancerad sjukvård i hemmet och om specifik immunterapi, handläggning av gravida, ansträngningsastma och mottagning. 

 

Arrangör är Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lund. Kursansvarig Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp, och Leif Bjermer, professor, Lung- och allergisektionen, SUS. För frågor om kursupplägg kontakta Kerstin Romberg, kro@nlg.nu.  

 

Datum till hösten 2018

25 - 26 september Delkurs 1

5 -6 november Delkurs 2

Våren 2019

29-30 januari Delkurs 3

9-10 april Delkurs 4

 

Anmälningsformulär