Här är du:

Högskolan Kristianstad

Vi på Kunskapscentrum Allergi, Astma, KOL samarbetar med universitet och högskolor för kompetensutveckling inom vård och omsorg. För Högskolan Kristianstads uppdragsutbildning föreläser KAAK inom spirometrikompetens för sjuksköterskor.   

Nästa kursomgång av "Vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiva sjukdomar", 15 hp, planeras under januari 2019. Kursinbjudan OM813U (PDF)

Sista anmälningsdag är 3 december 2018. Länk till HKR kurs och anmälningssida uppdragsutbildningar för vård, omsorg och socialt arbete. (Länk hkr.se)