Här är du:

Kunskapsbanken

Bild på dator med allergikunskap

Vi har samlat kunskap inom allergi och astma i vår Kunskapsbank för vårdpersonal och andra intresserade som vill hitta relevant och aktuell information inom området.

Vårt syfte med dessa korta kunskapsblad är att personal på vårdcentraler ska kunna ge patienten, eller till anhörig, en kort och enkel information om deras allergi eller lungbesvär. Texten beskriver därför det mest väsentliga om sjukdomen, ger tips om egenvård och med en rekommendation när de behöver söka vård för besvären. Tilltalet är därför lite mer personligt hållet och på lätt svenska. Bladen är tänkta att kunna skrivas ut på en A4. För längre sjukdomsbeskrivningar rekommenderar vi 1177.se.

 

Kunskapsbanken är framtagen i samverkan mellan personal inom specialistsjukvård och primärvård. Materialet grundar sig på samlad kunskap från en arbetsgrupp, bestående av en redaktion, referensgrupp av legitimerad personal och litteraturreferenser.


Redaktionen ansvarar för uppdatering och sammanställning av material baserat på erfarenhet, studier av vetenskaplig litteratur samt inkomna textförslag. Referensgruppens roll är att granska texterna före publicering på webbsidan.


Följande personer ingår i arbetsgruppen:

Leif Bjermer – professor Lung- och allergologi, Lunds universitet
Birgitta Jagorstrand - astma, allergi och KOL sjuksköterska, Region Skåne
Marianne Person - kommunikatör, Region Skåne
Kerstin Romberg - specialist i allmänmedicin, Näsets Läkargrupp
Alf Tunsäter - docent, Skånes universitetssjukhus
Hampus Kiotseridis - allergispecialist för barn, Lunds Barnläkarmottagning
Ulrika Berg - astma, allergi och KOL sjuksköterska, Region Skåne