Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Kunskapsbanken

Unpublished

Bild på dator med allergikunskap

Vi har samlat kunskap inom allergi och astma i vår Kunskapsbank för vårdpersonal och andra intresserade som vill hitta relevant och aktuell information inom området.

Vårt syfte med dessa korta kunskapsblad är att personal på vårdcentraler ska kunna ge patienten, eller till anhörig, en kort och enkel information om deras allergi eller lungbesvär. Texten beskriver därför det mest väsentliga om sjukdomen, ger tips om egenvård och med en rekommendation när de behöver söka vård för besvären. Tilltalet är därför lite mer personligt hållet och på lätt svenska. Bladen är tänkta att kunna skrivas ut på en A4. För längre sjukdomsbeskrivningar rekommenderar vi 1177.se.

 

Kunskapsbanken är framtagen i samverkan mellan personal inom specialistsjukvård och primärvård. Materialet grundar sig på samlad kunskap från en arbetsgrupp, bestående av en redaktion, referensgrupp av legitimerad personal och litteraturreferenser.


Redaktionen ansvarar för uppdatering och sammanställning av material baserat på erfarenhet, studier av vetenskaplig litteratur samt inkomna textförslag. Referensgruppens roll är att granska texterna före publicering på webbsidan.