Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om ansträngningsastma

De flesta personer med astma kan få besvär vid kraftig ansträngning. Vanligast är det hos barn. Ett typiskt ansträngningsutlöst astmaanfall börjar ett par minuter efter ansträngningens början. Besvären kan därför uppträda både under och efter ansträngningen.

Avgörande för om en astmatiker får symtom vid ansträngning är intensiteten på träningen och hur länge den varar. Omgivande faktorer i form av luftens temperatur och fuktighet, luftföro­reningar, liksom luftvägarnas känslighet har också betydelse.

Astma & fysisk aktivitet

Det är viktigt att astmatiker är fysiskt aktiva. Du som deltar i fysiska aktiviteter men inte orkar eller får hostretning vid ansträngning bör vända dig till läkare för bedömning.
 
Olika typer av ansträngning ger olika mycket astmabesvär.
 
Uthållighetsidrotter så som skidåkning, lång­distanslöpning och cykling framkallar mest symtom. Ansträngningspass som varar sex till åtta minuter ger mest ansträngningsutlösta besvär. 
 
Bra fysisk aktivitet är idrotter med intervallträning där du varvar ansträngning med vila. Exempel på detta är bollsporter som tennis och innebandy som har korta snabba insatser. Prome­nader i snabb takt, liksom dans är också bra. 
 
Inomhusträning kan vara att föredra om du är känslig för pollen, kyla samt luftföroreningar. Tänk på att lokalen ska vara bra ventilerad. 
 
Bästa sättet att ta reda på vilken träningsform som passar dig bäst är att prova sig fram. 
 
Det går att hitta en lämplig aktivitet för alla. Genom att anpassa träningen kan alla delta.
 
 
Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Kerstin Romberg, legitimerad läkare, Region Skåne 

Uppdaterad: mars 2019

 

Bild: 
Gympaskor
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

  • Motionera regelbundet.
  • Ta luftrörsvidgande medicin före träningspasset om du brukar få besvär.
  • Värm upp långsamt, helst 10 - 15 minuter, så att pulsen höjs successivt.
  • Träna i intervall. Du kan också starta lugnt, öka efterhand och sedan fortsätta så länge som besvär inte uppträder.
  • Träna inte i för kall luft. Du kan använd värmeväxlare vid kall luft (går att köpa på ­apotek).
  • Gör nedvarvning på cirka 15 minuter.
  • Vid luftvägsinfektioner ska du undvika träning.
  • Det är viktigt att låta dagsformen bestämma träningens intensitet.