Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Patientinformation

PEF är förkortning av Peak Expiratory Flow. PEF mäter utandningsluftens hastighet.

Blås i PEF-mätaren både morgon, (sen eftermiddag) och kväll under ............... dagar.

Blås minst tre gånger vid varje till­fälle. Notera det bästa värdet.

Det är lättare att blåsa PEF stående, men viktigast är att du gör på samma sätt varje gång.

PEF-mätning – instruktion

Gör så här:

  1. Andas in ett djupt andetag.
  2. Slut läpparna tätt kring munstycket.
  3. Blås ut kraftigt i PEF-mätaren. Upp­repa tre gånger.
  4. Markera det bästa värdet på dia­grammet med ett ”X”. Se blad om ”Dagbok vid mätning av PEF”.

Om du ska mäta PEF före och efter inandning av ett snabbverkande luft­rörsvidgande läkemedel fortsätter du så här.

  1. Inhalera din luftrörsvidgande medicin.
  2. Vänta 15 minuter, blås sedan i PEF-mätaren på samma sätt som tidigare.
  3. Markera bästa värdet på diagrammet med en ”0”.

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Kerstin Romberg, legitimerad läkare, Näsets Läkargrupp

Uppdaterad: juli 2019

 

Bild: 
Höger fältet: 

Du som har besvär vid ansträngning

Blås före och efter ansträngningen.

Om du får besvär under träningspasset - blås PEF, ta din luftrörsvidgandemedicin och blås igen 15 minuter senare. Notera värdena.