Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om spirometri

Spirometri är en metod för att bedöma hur lungorna fungerar. Vid spirometriundersökningen mäts lungornas ventilationsförmåga, det vill säga den luft som du andas ut och in.

När gör man spirometri?

 • Vid misstanke om förändringar i luftvägar och/eller lungor
 • för att följa förändring av lungfunktionen vid olika sjukdomar
 • för att följa effekten av behandling.

Spirometri - lungfunktionsmätning

Hur går en spirometri till?

Vid spirometri andas du genom munnen via ett munstycke. Munstycket är kopplat till en spirometer, där den in och utandade luftens volym och flöde mäts.

Det är bra om du kan sitta och vila en stund innan spirometrin på­börjas. Spirometri görs sittande.

Spirometriundersökningen innebär en ansträngning. Om du brukar ha problem med att hålla urinen, är det bra att använda någon form av skydd (inkontinenshjälpmedel).

 

Mediciner

Du ska inte använda dina inhala­tioner, som du tar vid behov, minst 6 timmar före undersökningen.

Om syftet med spirometriundersökningen är att utvärdera effekten av din behandling ska du använda dina mediciner enligt den ordination som du fått.

Om du har frågor kring medicinerna, ta kontakt med din vårdcentral.

Ansvariga: 

 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Ulrika Berg, astma/KOL-sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets Läkargrupp

Uppdaterad: april 2020

 

Bild: 
Spirometriundersökning på vårdcentral
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

 • Åtta timmar före undersökningen får du inte inta alkohol eller andra droger.
   
 • Fyra timmar före undersökningen är det viktigt att du inte dricker koffeinhaltig dryck, till exempel kaffe, te, läsk eller energidrycker.
   
 • Två timmar före undersökningen ska du inte äta en stor, tung måltid.
   
 • En timme före under­sökningen ska rökare ska vara rökfri.
   
 • En timme före undersökningen ska kraftig fysisk ansträngning undvikas.
   
 • Det är viktigt att inte ha för hårt sittande kläder.
   
 • Vid inkontinensbesvär tänk på att använda hjälpmedel.