Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Fakta om KOL

KOL - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer vara drabbade av KOL. Men många av dem vet inte om att de har KOL eftersom symtomen kommer smygande. KOL är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som utvecklas långsamt. Inflammationen försvårar luftflödet till och från lungorna.