Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Fakta om Urtikaria (nässelutslag)

Urtikaria är en vanlig hudsjukdom, cirka 20 % av befolkningen drabbas någon gång i livet.

Hudsjukdomen har fått sitt namn efter växten brännässla (Urtica dioica) eftersom utslagen liknar nässelutslag. 

Utslagen, kallade kvaddlar, kan uppstå snabbt ibland inom några minuter. Ofta försvinner de inom ett dygn, men nya utslag kan uppstå under loppet av flera dagar eller till och med veckor.

Urtikaria delas in i en akut- och en kronisk form, bland dessa finns en fysikalisk form som kan utlösas av specifika stimuli som köld, ljus, tryck, etc.

 

Hudteamet vid Sachsska barn- och ungdomssjukuset. De har gjort en film om behandling av eksem indelad i sju delar på Vimeo, länken öppnas i nytt fönster (2015-06-03)