Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Länkar till föreningar

Vi försöker alltid samla länkar till relevant information om astma och allergi på nätet. Här finns olika typer av föreningar, både för läkare, sjuksköterskor och patientföreningar i Sverige/Norden.

 

För professionen

www.asta.org.se

ASTA - Astma-, Allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen

www.barnallergisektionen.se Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi
www.danskallergi.dk Dansk Selskab for Allergologi
www.doctorsagainsttobacco.org Läkare mot tobak

LURN - Lund Respiratory Network

www.naaka.se NAAKA - Nätverk för astma, allergi och KOL intresserade allmänläkare
www.nursesagainsttobacco.org Sjuksköterskor mot tobak
www.prevent.se Prevent - ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän

www.psychologistsagainsttobacco.org

Psykologer mot Tobak är en ideell förening
www.sffa.nu Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)
www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sveriges-Lungsjukskoterskors-Intre... Sveriges Lungsjuksköterskors intresseförening (SLIF)
www.swenurse.se/asta Astma-Allergi-sjuksköterskeföreningen (ASTA) 

Patientföreningar

www.astmaoallergiforbundet.se Svenska Astma och Allergi Förbundet
www.celiaki.se Svenska celiakiförbundet
www.hjart-lung.se Riksförbundet HjärtLung
www.naaf.no Norska Astma- og Allergiforbundet

 

Fonder - För forskning inom allergi, astma och KOL

www.astmaoallergiforbundet.se


- Barnallergifonden
- Blomsterfonden
- Forskningsfonden

 

www.hjart-lungfonden.se Hjärt- och Lungfonden