Här är du:

Nyhetsbrev juni 2018

 

Allergikompetenscentrum

Nyhetsbrev från Kunskapscentrum
Allergi, Astma & KOL

Dags för fortbildning!

KAAK har nu lagt upp information och anmälningsformulär till våra fortbildningar i höst. 

Läs mer...

 

Nya mallar för PMO

Tillsammans med representanter från KAAK, PMO och Luftvägsregistret har nya mallar tagits fram för att underlätta registreringen i journalsystemet PMO.

Vi kommer att ge möjlighet för information på fyra orter. Första tillfället blir i Helsingborg och Hässleholm den 28 augusti, därefter i Lund och Malmö den 6 september.

Läs mer ... 

 

Nätverksträff vårdpersonal

På Stiftsgården Åkersberg i Höör kommer höstens nätverksträff att hållas den 4 oktober med nyheter och möjligheter för samtal kollegor emellan.

Tänk på att anmäla er i tid, då det är begränsat med platser.

Läs mer...

 

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården

Det blir kursstart den 25-26 september för vår heltäckande fortbildning för läkare och ST-läkare inom primärvården. Delkurs 1 tar upp utredning, diagnostik och behandling vid KOL.

Allergi hos barn och vuxna är nästa tema för Delkurs 2 den 5-6 november.

Läs mer ...

 

Artikel om ABISS

ABISS är en studie som ser på förekomsten av allergiska sjukdomar bland tonåringar i södra Sverige och hur de påverkar det dagliga livet. En första artikel är nu publicerad.

Läs mer...

Sömnapné och miljöhälsa

Det känns nog långt till den 4 december när ni läser detta nyhetsbrev, men vi vill redan nu presentera vår temadag om sömnapné och miljöhälsa.

Det blir en dag i Lund med föreläsare som berättar om både behandling och förebyggande arbete.

Läs mer...

 

Mer kunskap i spirometri 

Vi börjar hösten med en introduktion för dem som ska arbeta med spirometri. Första tillfället för Intro Spiro blir 13 september och nästa den 8 november.

Läs mer...

 

Teamutbildning för att få ett Spirometrikörkort är den 9-10 oktober samt 15-16 november.

Läs mer...

 

Spirometritolkning och utredning för dem som har ett körkort, med uppföljning och uppdatering av spirometri, ges under en eftermiddag den 13 november.

Läs mer ... 

 

För undersköterskor

I våras hade vi vår första fortbildning för undersköterskor vilken nu återkommer den 25 oktober i LundHalvdagen vänder sig till de som vill veta mer om allergi, astma och KOL.

Läs mer...

 

ALLISS höstmöte

Till hösten hålls som vanligt en dag öppen för all personal som är intresserad av allergologi. Det blir både en internationell utblick om vad som sker inom området biologiska läkemedel och eftermiddagen handlar om hosta. ALLISS hålls i Lund den 26 oktober.

Läs mer...

Juni 2018

KAAK


Prenumerera  Avprenumerera  

Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL
En del av Region Skåne
Lasarettsgatan 7, 221 85 Lund

www.kaak.se | Vardgivare.Skane.se