Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Hantering av personuppgifter

Information om personuppgifter enligt GDPR för KAAK

Hanteringen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när du anmäler dig till en fortbildning, besvarar en enkät eller kontaktar oss.

 

Varför behandlas dina uppgifter?

När du anmäler dig till en fortbildning eller aktivitet som vi anordnar måste vi kunna administrera din bokning. Vi registrerar dina uppgifter för vår deltagarförteckning och registrerar faktureringsuppgifter. Vi behöver din e-postadress för att du ska kunna få bekräftelse och övrig information kring fortbildningen.

Uppgifter för vår årliga inventering av astma, allergi, KOL-mottagningar inhämtas via formulär för att vi ska kunna nödvändigt för vårt uppdrag vid certifiering av astma, allergi, KOL-mottagning inom Hälsoval Skåne.

 

Hur behandlas dina uppgifter?

Vi använder oss av ett webbaserat frågeformulär när vi samla in uppgifter för vårt certifieringsuppdrag, kurs anmälningar och/eller utvärderingar. Vi analyserar ibland de uppgifter vi redan har om dig för att kunna anpassa vårt utbud av fortbildningstjänster från oss eller utskick av vårt Nyhetsbrev eller information.

Uppgifterna sparas på webbservern och laddas ner i ett Excel-format i syfte att sammanställa informationen i exempelvis en deltagarlista eller faktureringsunderlag.

 

Vilka uppgifter samlas in?

De insamlade uppgifterna i formulär kan vara olika beroende på syftet, men det brukar vara ditt namn, ev. RS-ID, befattning, arbetsplats, ort, telefon, eventuellt val av datum, kursort, faktureringsadress, specialkost och övriga kommentarer.

Uppgifterna används till deltagarlistor, kursbekräftelse, kursfakturering samt underlag för ett eventuellt kursintyg, vilket kan ligga till grund för en certifiering för astma-, allergi- och KOL-mottagningar i Region Skåne. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt. Uppgifter för intyg och ekonomisk redovisning (namn, RSID, kurs, årtal, betalande enhet) sparas och arkiveras. Övriga uppgifter som specialkost eller kommentarer om önskemål gallras.

 

Vem behandlar dina uppgifter?

Uppgifter behandlas av Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL (KAAK), Region Skåne. Organisationsnummer 232100-0255.

Mer information finns på Region Skånes hemsida: www.skane.se/personuppgifter.