Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

För professionen

Unpublished

Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL har som mål att kvalitetshöja arbetet inom allergologi, astma och KOL. Under denna sida har vi samlat informationsmaterial och länkar som kan vara användbara verktyg för att säkerställa rutiner för vårdpersonal.

En hel del av materialet kan också hittas under andra rubriker på vår hemsida.

 

Kvalitetsregister

Luftvägsregistret är ett nationellt register som innefattar tidigare Nationella Astmaregistret för astmapatienter och RiksKOL för KOL patienter. 

Logo Luftvägsregistret

 

Kliniska Verktyg

Vi har samlat en lista med länkar till dokument och webbsidor som kan vara bra i din kliniska verksamhet - både för omhändertagande av barn och vuxna.

Länkarna finns nu på KAAKs webbplats hos Vårdgivare Skåne

Kunskapsbanken

Några av våra informationsblad är speciellt framtagna för personal, dessa finns samlade under Medicin och Hjälpmedel och Spirometri. Till informationsbladen om spirometri

 

Certifiering av mottagningar

Uppföljningen av certifierade astma, allergi och KOL mottagningar ske årligen av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL. Se Vårdgivare Skåne hemsida