Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

AKTIV MED KOL - DIN PATIENTUTBILDNING

Riksförbundet HjärtLung ger dig en modern, komplett och kostnadsfri patientutbildning

Aktiv med KOL är en utbildning för dina KOL-patienter. Det är en modern patientutbildning med fokus på egenvård och livsstil. Genom kunskap och motivation hjälper du deltagaren att ta hand om sig själv och göra sitt bästa för att leva väl med KOL. Utbildningen varvar kunskaper med uppgifter och handlingsplaner som omsätter lärdom till handling i vardagen. Aktiv med KOL är framtagen av Riksförbundet HjärtLung med stöd av Socialstyrelsen.

 

Undervisningsmaterialet är färdigt och fritt att använda

Allt material du behöver för att hålla i utbildningen finns på aktivmedkol.se
 

Detta ingår:

  • Handledarmanus 
  • PowerPoint-bilder med pratmanus
  • Uppgifter
  • Faktablad
  • Filmer  

 

Nå ut till många med ett brett budskap

Aktiv med KOL är en gruppbaserad utbildning för 6–12 deltagare och består av fyra träffar. Utbildningen handleds av vårdpersonal med erfarenhet av KOL-patienter, till exempel sjuksköterska eller sjukgymnast.

 

Innehållet är brett och omfattar allt från grundläggande kunskaper om KOL, behandling och läke-medel till fysisk aktivitet, kost och psykologi. På åtta timmar kan du nå upp till 12 deltagare med allt de behöver veta för att sköta om sin KOL. Det sparar tid jämfört med att varje patient enskilt besöker sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, kurator med flera. Dessutom är det lättare för patienten att ta till sig kunskaper i dialog med andra i samma situation.   

 

Aktiv med KOL ger vården ett effektivt sätt att nå många patienter med ett brett budskap. Patienten  får kunskap om egenvård samt trygghet i hur man bäst tar hand om sig själv. Den långsiktiga vinsten  är ökad livskvalitet för patienten och färre, men rätt besök för vården.  

 

Kom igång!

Gå in på www.aktivmedKOL.se 

För att få lösenord till utbildningen, maila marie.ekelund@hjart-lung.se eller ring 08-55 60 62 05.

 

 
 

Kontaktuppgifter: 

Marie Ekelund  

Projektledare Riksförbundet HjärtLung
Mail: marie.ekelund@hjart-lung.se Telefon: 08-55 60 62 05