Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

SKR

Jämlik vård vid astma/KOL utifrån patientens behov

 

En nyckelfaktor i att skapa en god och jämlik vård är att utgå från patientens behov och vårdprocess. Då behöver flera professioner och vårdnivåer samverka.

Till stöd för detta har den Nationella arbetsgruppen för astma/KOL (tidigare Nationellt programråd för astma/KOL) tagit fram förslag på hur interprofessionell samverkan och diagnostik vid astma och KOL kan göras.

 

Kunskapsstöd inom Astma och KOL har en samlingssida med information (skl.se)

Interprofessionell samverkan vid astma/KOL (öppnas i webbutik.skl.se)


Vad är interprofessionell samverkan

Exempel på arbetsbeskrivningar och ansvar

Vårdcentral 

Barn- och ungdomsmedicin

Specialiserad öppenvård vuxna

Slutenvård och vuxenakut

Kommunal verksamhet

 

Diagnostik vid astma/KOL (öppnas i webbutik.skl.se)

Astmadiagnostik för vuxna och barn
 
Allergiutredning vid astma

Beräkningar astmadiagnostik

KOL-diagnostik

Lathund för tolkning av spirometri med reversibilitetstest

Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL