Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Certifiering av mottagning

Unpublished

Certifiering innebär 

 • ett erkännande till vårdcentralen att de kan garantera ett omhändertagande av patienter med astma/allergi/KOL på ett kvalitetssäkrat sätt med kvalificerad personal

 • ett kontinuerligt förbättringsarbete där kompetensen säkerställs via uppföljning, fortbildning och utvärdering.
   

Krav på certifierad vårdcentral för Hälsoval Skåne:

Sjuksköterskan ska ha:

 • avsatt tid enligt nationella kriterier för astma/KOL mottagning, vilket innebär två timmar/vecka/1000 listade patienter vid ansvar för vuxna och barn från och med skolåldern

 • minst 15 högskolepoäng inom området astma/allergi/KOL

 • tidsbeställd mottagning med organiserad telefonrådgivning

 • kontinuerlig fortbildning inom ämnesområden astma/allergi/KOL.

 

Sjuksköterskan ska:

 • erbjuda tobaksavvänjning (sjuksköterska eller annan ansvarig person)

 • registrera i det nationella Luftvägsregistret (sjuksköterska eller annan ansvarig person).

 

Specialist i allmänmedicin - läkaren - ska ha:

 • uppdraget som medicinskt ansvarig för astma, allergi och KOL mottagningen

 • kontinuerlig fortbildning, inom ämnesområden astma, allergi och KOL.

 

Krav för vårdcentralen, som ska ha:

 • en etablerad samverkan med sjukgymnast

 • ett vårdteam med ”Spirometrikörkort” för läkare och sjuksköterska

 • bra utrustning, som spirometer, pulsoxymeter, oxygen, spacer och nebuliseringsapparat.

 

Krav för vårdcentralen att de kan erbjuda utredning och behandling, så som:

 • strukturerade utredningar med lungfunktionsmätning

 • allergiutredning och behandling

 • Utredning och behandling, av astma/rinit som är relaterad till luftvägsallergen

 • KOL-utredning och behandling

 • anafylaxi behandling

 • diagnostik med pricktest (inte obligatorisk).

Certifiering trappa

 

Ett förbättringsarbete med uppföljning

En certifiering innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete och detta säkerställs via uppföljning och utvärdering. Uppföljningen av certifierade astma, allergi och KOL mottagningar kommer att ske årligen av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL (KAAK), på uppdrag av Avdelning för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne.

Dokument och formulär

Länk till Vårdgivare Skåne hemsida för LOV - hälso- och vårdval om Vårdcentral och Certifiering. (vardgivare.skane.se)