Här är du:

Enkät fortbildning SSK 2018

 

Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL (KAAK) erbjuder olika typer av fortbildningar. Vi är tacksamma om du vill vara med att göra dessa bättre. Dina synpunkter är därför viktiga och vi hoppas att du har möjlighet att gå igenom enkäten som tar ca 2 minuter att besvara. Ditt svar är anonymt.

 

Skulle du få dubbla mail om fortbildningsenkäten, svara bara en gång.

 

Tack på förhand!

 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

KURSER OCH FORTBILDNINGAR
Kryssa i nedan vilka alternativ som du är intresserad av. Saknar du något? Ge gärna förslag i kommentarsfälten.
1. Kurser arrangerade av KAAK i samarbete med universitet/högskola:
Kursen är en uppdragsutbildning på avancerad nivå under en termin.
Kursen är en uppdragsutbildning på avancerad nivå under en termin.
2. Fortbildningar arrangerade av KAAK:
3. Nätverksträffar
KAAK har sedan 2010 arrangerat nätverksträffar för SSK och övrig personal som arbetar med allergi, astma och KOL exempelvis dietist, undersköterska och fysioterapeut.
Kryssa i det som passar dig bäst!
4. Gemensamma fortbildningar för astma/allergi/KOL-teamet
Teamet har en stor roll i vården av astma och KOL-patienter. I teamet ingår astma/KOL-sjuksköterska, ansvarig läkare och fysioterapeut men även dietist, kurator mfl.
5. Övrigt