Här är du:

Enkät fortbildning 2018

Astma/KOL-intresserade läkare i primärvården

Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL (KAAK) erbjuder olika typer av fortbildningar inom områdena Allergi, Astma och KOL. Vi är tacksamma om du vill vara med och göra dessa bättre genom att besvara vår enkät. Det tar max 2 minuter att fylla i den.

Ditt svar är anonymt. 

 

Skulle du få dubbla mail om fortbildningsenkäten, svara bara en gång.

 

Tack på förhand!

 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

1. Fortbildningar arrangerade av KAAK:
Kurs för läkare i primärvården, tar upp områden av vikt av vården för astma/allergi/KOL-patienter. 4 tillfällen á 2 kursdagar över 2 terminer, totalt 8 dagar. Man kan gå samtliga eller enstaka tillfällen över flera år.
Flera alternativ kan väljas! Om du saknar något tema ange det i kommentarsfältet längst ner i enkäten.
2. Övrigt
Flera alternativ kan väljas!
Flera alternativ kan väljas!