Här är du:

Samverkan

För oss är samarbete mellan olika specialister nödvändigt för att utveckla och stärka vår holistiska syn på allergi som en systemsjukdom. På motsvarande sätt är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete berikande.

Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL - KAAK - arbetar för ett samarbete inom hälso- och sjukvården för att gemensamt stärka området allergologi inom Södra sjukvårdsregionen.

På samverkanssidorna kan ni se de nätverk och intresseföreningar som KAAK ingår i eller samarbetar med.  

Samarbete med primärvården

En viktig samarbetspartner för oss är primärvården, som handlägger majoriteten av allergiska sjukdomar. Vårt centrum kommer att fungera som ett kompetenscentrum för klinisk service och utbildning och ge utbildningsmöjligheter för personal inom allergologiska sjukdomar. Uppföljning av certifierade astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvård i Skåne kommer att ske årligen av KAAK.

Mer information om våra nätverksträffar för astma, allergi och KOL personal inom Region Skåne