Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Nätverksträffar astma/allergi/KOL sjuksköterskor

Unpublished

Föreläsning med Allergikompetenscentrum

 Nätverksträffar 

 

Nätverksträffarna startade 2010 och sker minst en gång per år för vårdpersonal som arbetar med allergi, astma och KOL. Programmet riktar sig främst till sjuksköterskor men även undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister är välkomna. 

Ämnen som tas upp ger en omvärldsbevakning av vad som händer inom området. Vi belyser det som ligger i tiden, vad är nytt samt vilka verktyg och metoder vi kan arbete med. Träffarna ger även möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter.

 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Benita Björk, benita.bjork@skane.se, 0725-99 90 61. För övrig information kontakta Bibbi Persson, bibbi.bm.persson@skane.se, tel: 046-17 56 14.

Kurstillfällen publiceras i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.

UTBILDNINGSKALENDER FILTRERAD PÅ KURSER INOM ALLERGI, ASTMA, KOL

 

Program från tidigare nätverksträffar:

26 februari 2019, Malmö

 • Pollenprognoser som ett hjälpmedel - Benita Björk, astma/KOL-sjuksköterska, certifieringsansvar, KAAK
 • Workshop med tema "Våra astma/KOL-mottagningar: Hur arbetar vi med KOL?
 • Samsjuklighet vid KOL- Alf Tunsäter, docent och överläkare, KAAK, lungsektionen SUS Lund
 • Vad kan vi göra som sjuksköterskor gällande fysisk aktivitet? - Isabella Widerström, fysioterapeut, Vårdcentralen Solbrinken
 • Nationell utvärdering av vård vid astma och KOL. Hur har det gått? - Ulrika Berg, astma/KOL-DSK, utbildningskoordinator, KAAK

4 oktober 2019, Hässleholm

 • Boxspirometri - Ellen Tufvesson, docent, Lungmedicin & Allergologi, Lunds Universitet
 • Nyheter och inspiration om livsstilsförändringar och tobak - Malin Dock, sjuksköterska, sakkunnig tobak, Kunskapcentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention
 • Kort om PMO-mallen - Benita Björk, astma/KOL-sjuksköterska, certifieringsansvarig, KAAK
 • Workshop med tema "Våra astma/KOL-mottagningar: Hur arbetar vi med astma?

17 april 2018, Malmö & 18 april 2018, Hässleholm. 

 • Hygien: Vad ska vi tänka på som astma/KOL-sjuksköterskor? - Josefin Thylefors och Carina Andersson/Anna Lunde, hygiensjuksköterskor, Region Skåne
 • Auskultation av lungor – Lär dig skilja mellan friskt och sjukt! - Alf Tunsäter, docent och överläkare, KAAK, lungsektionen SUS Lund. 
 • Följsamhet till läkemedelsbehandling vid astma – Malin Axelsson, universitetslektor, docent vid Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet 
 • Sjuksköterskans professionella samtal - Karin Persson, universitetslektor/studierektor, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Uppdatering: Dokumentation, Luftvägsregister och nya riktlinjer - Benita Björk, Ulrika Berg & Birgitta Jagorstrand, KAAK.

5 okt 2017, Malmö.

 • Hur kan vi arbeta smartare med: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL, Interprofessionell samverkan SKL, Luftvägsregistret - Benita Björk, Ulrika Berg, Birgitta Jagorstrand, KAAK
 • Hur kan vi använda behandlingsstöd och regionala riktlinjer? - Benita Björk, Ulrika Berg, Birgitta Jagorstrand, KAAK
 • eHälsa - Presentation av ett spännande projekt som utarbetas för att skapa nya möjligheter inom KOL-sjukvården i Region Skåne - Birgitta Jagorstrand, utbildningskoordinator, KAAK

25 & 27 april 2017, Hässleholm samt Malmö. 

 • Aktiv med KOL - din patientutbilding - Kerstin Ramirez, egenvårdsombud Riksförbundet HjärtLung
 • Nulägespresentation - KAAK och Region Skåne  - Birgitta Jagorstrand, utbildningskoordinator, KAAK
 • Eksem hos barn och tonåringar - Ada Uldahl, ST-läkare, Dermatologiska kliniken, SUS Malmö
 • Handeksem - Nils Hamnerius, överläkare, Yrkes- och miljödermatologiska enheten, SUS Malmö
 • Yrkesvägledning till personer med astma, allergi, KOL och eksem - Katrin Dierschke, specialistläkare & Johan Andersson, socionom, Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne
 • Allergi, astma och KOL i arbetslivet - Katrin Dierschke, specialistläkare, Arbets- och miljömedicin Syd, Region skåne

13 & 14 april 2016, Malmö och Helsingborg. 

 • Vad innebär det att få en diagnos? - Marijana Barisic, leg. psykolog, Lunds Universitet & PYMA AB
 • Motivera till förändring - Marijana Barisic, leg. psykolog, Lunds Universitet & PYMA AB
 • Hur ska vi utvärdera en ny strategi? - Birgitta Jagorstrand och Therese Sterner, KAAK
 • KOL - Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer kopplat till Skånelistan 2016  - Emma Kolbus, Apotekare, Region Skåne

7 & 8 oktober 2015, Malmö och Helsingborg. 

 • VadSocialstyrelsens nya riktlinjer för astma och KOL - Birgitta Jagorstrand, astma/KOL-sjuksköterska och koordinator, KAAK
 • Ospecifik hosta - Alf Tunsäter, överläkare, KAAK
 • Det röda ögat - Allergiska manifestationer - Alf Tunsäter, överläkare, KAAK
 • COPD-6 och NO-mätningens roll inom primärvården - Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets Läkargrupp & KAAK
 • Inhalationsteknik samt nyheter kring inhalationer - Harriet Nilsson, astma/KOL-sjuksköterska & Birgitta Jagostrand, astma/KOL-sjuksköterska, KAAK
 • Inhalationsteknik och astma hos barn - Therese Sterner, astma/KOL-sjuksköterska, KAAK